Quản trị Marketing

Khóa học là một nguồn tài nguyên quý báu giúp học viên hiểu rõ và thành thạo các khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực marketing và phát triển kỹ năng quản lý chiến lược để tối ưu hóa hiệu suất tiếp thị.

Bạn sẽ học được gì?

  • Hiểu sâu về lĩnh vực marketing: Khóa học giúp học viên nắm vững các khái niệm, nguyên tắc và chiến lược quan trọng trong lĩnh vực marketing.
  • Phát triển kỹ năng quản lý marketing: Học viên sẽ học cách xây dựng, triển khai và theo dõi các chiến dịch marketing hiệu quả để tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.
  • Hiểu về nghiên cứu thị trường: Khóa học sẽ giúp học viên nắm bắt cách thực hiện nghiên cứu thị trường để hiểu sâu về nhu cầu của khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
  • Quản lý thương hiệu và tiếp thị số: Học viên sẽ học cách xây dựng và quản lý thương hiệu một cách hiệu quả cùng với việc sử dụng các kênh tiếp thị trực tuyến.

Giới thiệu khóa học

Khóa học “Quản trị Marketing” là một chương trình đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo, nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng quản lý chiến lược cần thiết cho các chuyên gia và nhà quản lý marketing

Nội dung khóa học

Nguyên tắc cơ bản của marketing
Chiến lược và kế hoạch marketing
Nghiên cứu thị trường và phân tích khách hàng
Quảng cáo và truyền thông
Quản lý thương hiệu và quản lý danh tiếng
Tiếp thị số và quảng cáo trực tuyến
Đo lường và phân tích hiệu suất marketing