Tin tức và sự kiện

“Bán hàng online phải luôn nắm bắt nhu cầu của thị trường, hiểu khách muốn và cần gì. Một điều quan trọng nữa là phải có nguồn hàng tốt, thường xuyên ưu đãi, khuyến mãi và đặc biệt phải tư vấn nhiệt tình”, chị chia sẻ.